តាមពិតចឹងសោះ! មូលហេតុដែលជនជាតិចិន តែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿយៗ គឺដោយសារតែ…

តាំងតែពីមានប្រជាជនបានចូលមករស់នៅ និងរកសុីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺយើងឃើញថាជនជាតិចិនទាំងនោះ តែងតែបង្កគ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍ ជារឿយ ហើយថែមទាំងសុទ្ធតែបុកសាហាវៗថែមទៀតផង ហើយជនជាតិចិនទាំងនោះគឺភាគច្រើនមានចរិកច្រងេង ច្រង៉ាងខ្លាំងណាស់។

បើតាមរបាយការណ៍អំពីប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១០យប់ ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ ឯ​​​​​​​​​​​​​​ករាជ្យ ត្រង់ចំ​​​​​​​​​​​​​​​ណុច មុខ​​​​​​​​​​​​​ការិយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល័យនគរបាលច​​​​​​​​​​​​​​​រាចរណ៍ ក្នុងភូមិ៣​​​​​​​​​​​​​ សង្កាត់លេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ៣ ក្រុងព្រះសី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហនុ ដោយកំលាំងប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លូវគោក គឺបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹង ហើយនិងបានត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកបើបរ ដែលគ្មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ណបើកប​​​​​​​​​​​​​​​​​រ និងបណ្ណបើកបរ​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនត្រឹមត្រូវ។

ការត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងរ​​​​​​​​​​​​​​​ថយន្តចំនួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៥គ្រឿង (លទ្ធផ​​​​​​​​លវិជ្ជមាន)។ ប៉ូលីសក៍បាននាំយករថយន្តមានចំនួន ១៤គ្រឿង ដែលបើបរសុទ្ធតែជនជាតិចិន យកមកការិយាយល័យចរាចរណ៍ រួមមាន៖
១-រថយន្តម៉ាក ​LEXUS RX300 ពណ៌ ស ពា​​​​​​​​ក់ស្លាកលេ​​​​​​​​​​​​​​ខ ព្រះសី​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហនុ 2A-8559 ។២-រថ​​​​​​​​​​​​​យន្តម៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក LEXUS RX300 ពណ៌ ស ពា​​​​​​​​​​​​ក់ស្លាក លេខព្រះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សីហនុ 2B-7200 ។៣​​​​​​​​​​​​​​​-រថយន្តម៉ាក H​​​​​​​​​​​​​IGH LANDER ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពណ៌ ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាក់ ពាក់ស្លាក លេខភ្នំពេ​​​​​​​​​​​​ញ 2AS-1​​​​​​​​​​​​​​​903 ។៤-រថយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្តម៉ាក LAND C​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RIUSER ពណ៌ ស្លែរ ​​​​​​​​​​​ពាក់ស្លាក លេ​​​​​​​​​​​​​​ខភ្នំពេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញ 2D-4899 ។

៥-រថយន្ត​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ាក RAV4 ​​​​​​​​​​​​​​ពណ៌ ទឹកប្រាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់ស្លាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លេខភ្នំពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 2Z-0060 ។៦-រថយ​​​​​​​​​​​​ន្តម៉ាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ LEXUS RX330 ពណ៌ ស ពាក់​​​​​​​​​​​​ស្លាក លេ​​​​​​​​​​​​​​ខភ្នំពេញ 2Y-9​​​​​​​​​​​​​​364 ។៧-រថ​​​​​​​​​​​​​​​​​​យន្តម៉ាក HI​​​​​​​​​​​​​GH LAN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DER ពណ៌​​​​​​​​​​​​​ ក្រហម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់ស្លាក លេខព្រះ​​​​​​​​​​​​​​​​សីហនុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 2A-8339 ។ ៨-រថយន្តម៉ាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ HIGH LAN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​DER ពណ៌ ទឹកមា​​​​​​​​​​​​​​ស ពាក់ស្លាក​​​​​​​​​​​ លេខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សៀមរាប 2B-​​​​​​​​​​​​​​​9801 ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​៩-រថយន្តម៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក HIGH LANDER ពណ៌ ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាក់ ពា​​​​​​​​​​ក់ស្លាក ​​​​​​​​​​​​​​លេខភ្នំពេញ​​​​​​​​​​​​​ 2AH-7680 ​​​​​​​​​​​​​​​​​។១០-រថយន្តម៉ា​​​​​​​​​​​​​ក HIGH L​​​​​​​​​​​​​ANDER​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពណ៌ ទឹកមាស ពាក់ស្លាក លេខ​​​​​​​​​​ភ្នំពេ​​​​​​​​​​​​​ញ 2AH-6​​​​​​​​​​​​​505 ។១១-​​​​​​​​​​​​​​រថយន្តម៉ាក HYUN​​​​​​​​​​​​DAI STAR​​​​​​​​​​​​​IX ពណ៌ ស​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់ស្លាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លេខព្រះសីហនុ 2B-7281 ។១២-រថ​​​​​​​​​​​​យន្តម៉ាក ​​​​​​​​​​​​​​BMW ពណ៌​​​​​​​​​​​​​​​​ ស ពាក់ស្លាក ​​​​​​​​​​​​​​​​លេខភ្នំពេ​​​​​​​​​​​​​ញ 2AU-520​​​​​​​​​​​​​​8 ។១៣-រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថយន្តម៉ាក HYUNDAI STARIX ពណ៌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទឹកប្រាក់ ពាក់ស្លាក ​​​​​​​​​​លេខភ្នំពេ​​​​​​​​​​​ញ 2AX-​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​8098 ។ រថយន្តទាំង ១៣គ្រឿងនេះ គឺបើកបរដោយជនជាតិចិន គឺគ្មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ណបើកប​​​​​​​​​​​​​​​​​រ និងបណ្ណបើកបរ​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យទៅរថយន្តចំនួន ១៤គ្រឿង យើងឃើញថាមានតែមួយគឿងទេដែលមាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ណបើកប​​​​​​​​​​​​​​​​​រ ត្រឹមត្រូវ នោះគឺរថយន្ត តម៉ាក L​​​​​​​​​​​​​​​EXUS RX300 ព​​​​​​​​​​​​​​​​​​ណ៌ ស ពាក់ស្លាក​​​​​​​​​​​​​​​​ លេខភ្នំពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 2S-7228។ ហើយរថយន្ត ដែលអ្នកបើករគ្មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ណបើកប​​​​​​​​​​​​​​​​​រ ត្រឹមត្រូវទាំង ១៣គ្រឿងនោះ ត្រូវបានមន្រ្តីប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្រុងព្រះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សីហនុ យក​​​​​​​​​​​មករក្សាទុកនៅ​​​​​​​​​ការិយាល័​​​​​​​​​យនគរបា​​​​​​​​​លចរាចរណ៍ផ្លូវគោ​កក្រុងព្រះសី​​​​​​​​​​​​​​ហនុ្៕

For More Videos Amazing