សូម​មេត្តា​ជួយ​ស៊ែរផង​!!! មី​ងស្រីម្នាក់ត្រូវពស់ចឹក​ ហើយពេលនេះកំពុងតែ…

សត្វ​ពស់​មានច្រើនប្រភេទណាស់​ ពស់ខ្លះមានពិស​ និងពស់ខ្លះមិនមានពិស​ ប៉ុន្តែ​យើងគួរតែមានការ​ប្រុងប្រយត័្ន​ឲ្យបានខ្ពស់​ផងដែរ​ ព្រោះ​វា​អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងអាចស្លាប់បាន​ ហើយប្រសិនជាត្រូវពស់ចឹង​ ឬក៏​ខាំនោះ​ គម្បី​ត្រូវ​បញ្ជូន​អ្នក​រងរបួស​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដែលនៅ​ជិតបំផុត​ ដើម្បី​ធ្វើការ​សង្គ្រោះ​ជាបន្ទាន់​។

ដោយឡែក​ មីងស្រីម្នាក់ត្រូវពស់ខៀវ រឺ ពស់ហនុមាន ចឹក​ ហើយពស់ប្រភេទនេះ​ គឺពិសវាសាហាវណាស់​ បើវាចឹកកន្លែងណា កន្លែងនោះនឹងរលួយភ្លាម​ ប៉ុន្តែ​មីងស្រីគាត់បានទៅ​ពេទ្យ​រួចរាល់​ហើយ គ្រាន់តែនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់​ ដែលត្រូវ​ជាកូនរបស់អ្នក​មីងខាងលើ​ ចងដឹង​អំពី​ថ្នាំ​បុរាណ​ខ្មែរ​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បន្សាប​ពិសមួយមុខទៀត។

ដែលនេះ​គឺជាការបង្ហាញ​ ក៏ដូចជា​ការសុំយោលបល់ទៅដល់បងប្អូន​ និង​មហាជន​តាមរយៈ​គណនី​ហ្វេសបុក​មួយ​មានឈ្មោះថា​ Socheata Kheiv ដោយបានសរសេរថា៖«បងប្អូនណាមានដឹងថ្នាំពស់ចឹកអត់ជួយប្រាប់ផង🙏🏻🙏🏻
ម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវពស់ចឹក។ ខ្ញុំបានយកគាត់​ ទៅពេទ្យចាក់ថ្នាំបន្សាបអោយហើយ​តែចង់រកថ្នាំខ្មែរមួយមុខទៀត​ អរគុណបងប្អូន​ ដែលបានប្រាប់ផងចាស»៕