បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់នៃឆ្នេរសមុទ្រដែលសំបូរទៅដោយសំរាម អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៍បានចេញមុខបកស្រាយ (មានវីដេអូ)

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃយើងឃើញមានថាមានការិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ដោយគេបានបង្ហោះនូវរូបថតឆ្នេរសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសហនុ ដែលសុទ្ធតែសំរាមពាសពេញឆ្នេរ ដែលវាធ្វើអោយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃសោភ័ណ្ឌភាពឆ្នេរ និងប៉ះពាល់កិត្តិយសជាតិយ៉ាងខ្លាំង ដែលឆ្នេរសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺជាឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតជាគេលើលោក។

ហើយបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនោះ អភិបាលខេត្តព្រះសហនុក៍បានដឹងនាំកម្លាំង ជាច្រើនដើម្បីចុះមកបោសសំអាតឆ្នេរសមុទ្រនោះអោយបានស្អាតដូចដើមវិញ ហើយអភិបាលខេត្តក៍បានធ្វើការបកស្រាយនូវមូលហេតុដែលមានសំរាមជាច្រើននៅពាសពេញឆ្នេរផងដែរ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

For More Videos Amazing