ផ្ទុះសំណើចជាមួយនឹងវីដេអូត្រូល នាក់ណាខ្លះអត់ឍិត (មានវីដេអូ)

វីដេអូបែបត្រូល គឺជាវីដេអូដែលគេចង់និយាយថាអោយអ្នកណាមួយដែលធ្វើអ្វីភ្លាវៗ តែជាលក្ខណះបែបកំប្លែង ដើម្បីអោយអ្នកលេងហ្វេសបុកមានការកំសាន្តអារម្មណ៍ នៅពេលដែលសំរាកពីការងារ។ ហើយវីដេអូត្រូលនេះដែរ គឺមានផេកជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើវា តែសុំកុំត្រូលខ្លាំងពេក ត្រូលអោយមានសុជីវធម៍ផង។

ដោយឡែកវីដេអូត្រូលនេះវិញគឺពិតជាកំប្លែងខ្លាំងណាស់ ដែលគេត្រូលអ្នកអត់សង្សា ដោយបានយកវីដេឃ្លីបក្នុង MV បទ ឧបសគ្គស្នេហ៍ មកបញ្ចូលសំលេង បែបកំប្លែង ដោយអោយកូនរកសង្សាអោយបានមុនបុណ្យភ្ចុំបិណ្ឌ បើមិនចឹងទេគឺមិនអោយចូលផ្ទះនោះទេ។ មិចដែរអ្នកអត់សង្សា មើលវីដេអូនេះហើយចុកឈាមដែរទេ? ប្រញាប់រកអោយបានទៅ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម