ធ្លាប់តែស្តាប់ស្រីច្រៀង ពេលនេះមកស្តាប់ប្រុសច្រៀងវិញមើលបទ «ពោះម៉ាយសប្បាយចិត្ត» ពិរោះមិចដែរ (មានវីដេអូ)

បទចម្រៀង មេម៉ាយសប្បាយចិត្ត គឺកំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងទៅៗហើយ គឺដោយសារតែមានគេបាន Cover បទនេះយ៉ាងច្រើន ហើយក៍បានបង្ហោះពេញក្នុងអិុនធឺណេត ដែលធ្វើអោយបទនេះកាន់តែល្បីទៅៗហើយ។

ពេលនេះផងដែរក៍មានប្រុសម្នាក់បានយកបទនេះមកច្រៀង Cover ជាសំលេងប្រុសវិញ ដើម្បីអោយប្រុសគ្នាយើងបានច្រៀងផង ព្រោះថាបទនេះកំពុងតែពេញនិយម ដែលបទមានចំនងជើងថា «ពោះម៉ាយសប្បាយចិត្ត» ស្តាប់មើលទៅពីតជាពិរោះម៉្យាដែលតា។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម