នេះគឺជាចរិកអ្នកនិពិន្ធបទចម្រៀងខ្មែរមួយចំនួន គិតតែកូពីពីគេ (មានវីដេអូ)

នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៃវិស័យបទចម្រៀង ដែលផលិតកម្មខ្មែរមួយចំនួនគឺគិតតែកូពីបទចម្រៀងពីគឹយកធ្វើជាបទរបស់ខ្លួន ដែលនេះធ្វើអោយប៉ះពាល់កិត្តិយសជាតិខ្មែរដែលល្បីតែខាងកូពី ជាពិសេសគឺប្រទេសជិតខាងតែម្តង ពិតជាគួរអោយខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់។

ដោយឡែកនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញមានបុរសម្នាក់គ្មានបទសំរាប់សរសេរសោះ ព្រោះតែរងចាំបទថ្មីរបស់បរទេស ដើម្បីធ្វើការចំលង ហើយបុរសម្នាក់ទៀតក៍បានមកអោយយោលបល់ថា អោយយកបទពីដើមកែច្នៃតិចទៅ នាំគ្នារាំព្រៀតហើយ សម័យលូវគេធ្វើចឹង។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម