ញាក់សាច់! សត្វបង្គួយចេញក្បាច់សំរាលខ្លួន រត់គេចពីហ្វូងសត្វពស់ដេញតាមវាយប្រហារ (មានវីដេអូ)

នេះគឺជាវីដេអូឯកសារសត្វដ៍កម្រនឹងបានឃើញណាស់ ដែលមានសត្វពស់ជាច្រើនក្បាលបាននាំគ្នាដេញតាមវាយប្រហារសត្វបង្គួយមួយក្បាលមិនបាន ដោយសត្វបង្គួយនោះរត់ព្យាយាមរត់គេច ដូចជាចេះក្បាច់គុនចឹង។

ដោយដំបូងសត្វបង្គួយនៅតាឯងស្រាប់តែមានពស់ជាច្រើនក្បាលវារមកជិតខ្លួនវា ហើយមានពស់មួយក្បាលបានចូលទៅខាំវា តែត្រូវបានសត្វបង្គួយនោះដឹងខ្លួនទាន់ ក៍បានរត់ទៅមុខ ហើយសត្វពស់នោះជាច្រើនក៍បាននាំគ្នាដេញតាមវាយប្រហារសត្វបង្គួយនោះ រហូតដល់ស្ទាក់ចាប់វាបាន។

សត្វពស់នោះបាននាំគ្នារុំខ្លួនសត្វបង្គួយនោះ តែត្រូវបានសត្វបង្គួយនោះរើខ្លួនរូច ហើយក៍ព្យាយារត់ឡើងលើដុំថ្ម ដោយវាបានលោតផ្លោះពីថ្ចមួយ ទៅថ្មមួយទៀត យ៉ាងរហ័សដែលមើលទៅវាដូចជាចេះក្បាច់សំរាលខ្លួនចឹង ដែលធ្វើអោយពស់ទាំងនោះតាមវាមិនទាន់ រហូតដល់សត្វបង្គួយនោះរកទីដែលមានសុវត្ថិភាពបាន។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម