ពន្យល់បងប្អូនអោយបានយល់ លុយ១០០ ដុល្លាមិនអាចអោយយើងមានបានទេ តែ..(មានវីដេអូ)

លោកគ្រូ ឃឹម សុខហេង ដែលលោកអ្នកច្បាស់ជាគាត់ហើយតាមរយះ YouTube និង Facebook ហើយគាត់ក៏ជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ LSI ដែលជំនាញរបស់គាត់គឺ AML Soft Skill ដែលល្បីមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

ហើយថ្ងៃនេះផងដែរ លោកគ្រូក៍បានលើកយកឧទាហ៍មួយដែលនិយាយពីលុយចំនួន ១០០ដុល្លា ដែលលុយនេះដែរគឺមិនអាចអោយយើងក្លាយជាអ្នកមាននោះទេ តែលុយ១០០ដុល្លានេះ គឺអាចអោយយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថោកទាបបានយ៉ាងលឿន។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម