កំសត់​ណាស់ឈុតនេះ! គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់​ បានចាកចេញទៅដោយគ្មានវិលត្រលប់នោះទេ

ពិតជារឿងមួយដ៏ឈឺចាប់បំផុត​ក្នុង​ឆាកជីវិត​ ដោយឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់បានចាកចេញទៅដោយគ្មានការវិលត្រលប់មកវិញនោះ​ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអាចទទួលយកកាពិតនេះបានទៅ? បើគង់តែជួបហើយ​ ហេតុ​អ្វី​បានជាតំរូវឲ្យបែកគ្នាទៅវិញ​ បែកដោយការឈឺចាប់បំផុតដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

ជាក់ស្តែងផងដែរក្នុងឈុតវីដេអូនេះ​ គឺពិតជាកំសត់និងរន្ធត់ខ្លាំងណាស់​ ដែលបុរសម្នាក់បានព្យាយាមកាន់ដៃមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រលាញ់មិនព្រមលែង​ បើទោះបីជាស្លាប់ខ្លួនឯងក៏ដោយ​ ពីព្រោះ​តែ​មិនចង់បាត់បង់នារីម្នាក់ដែលខ្លួនស្រលាញ់​ ត្រូវ​ចាកចេញពីខ្លួនជារៀងរហូតផងនោះ។