អស់សំណើចនិងបុរសម្នាក់ រៀនធ្វើត្រាប់តាមគេ នូវសមត្ថភាពពិសេស (មានវីដេអូ)

មនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកតែងតែមានសមត្ថភាពពិសេសរៀងៗខ្លួន ដែលអ្នកផ្សេងគេមិនអាចធ្វើដូចយើងបាន។ ហើយលោកអ្នកច្បាស់ជាធ្លាប់បានឃើញនូវសត្វភាពពិសេសៗជាច្រើនតារយះ YouTube Facebook ទូរសទ្សន៍ និងផ្សេងៗច្បាស់ជាមិនខាន។

ដោយបុរសម្នាក់នេះវិបានមើលទៅលើមនុស្សដែលមានសម្ថភាពពិសេសជាច្រើន ហើយគាត់ក៍ព្យាយាមធ្វើតាមពួកគេ តែធ្វើមិនបានដូចពួកគេទេ។ នៅពេលចុងក្រោយម្រាមដៃចង្អុលរបស់គាត់បែរជាប់ឆ្គឹងទៅវិញ ព្រោះគាត់ចង់រៀនកាច់ម្រាមដៃដូចគេ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម