ពិតជាក្លាហានម៉ែន! ក្មេងស្រីទើបតែអាយុ៧ឆ្មាំ​សោះ​ តែបែរជាហ៊ានដេញចាប់ពស់ដែលមានពិសដោយដៃទទេ…(មានវីដេអូ​)

ពស់គឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងចំនោមសត្វផ្សេងៗដទៃទៀតនៅលើផែនដី​ ដោយពិសរបស់វាអាចសំលាប់មនុស្សបាន​ ដូច្នេះ​នៅពេលដែលយើងចូលជិតវាគួរគម្បីប្រាកដថាមាន​សុវត្ថិភាព​ជាមុខសិន ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូ​នេះ​ ប្អូនស្រី​ហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការប្រុ​ង​ប្រយត័្ន​សោះនៅពេលដែលចាប់ពស់ដោយដទទេនោះ។

សកម្មភាពនេះបានកើតឡើងនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា​ ក្នុងវាលស្រែមួយ​ ដោយមានក្មេងស្រីអាយុទើបតែ៧ឆ្នាំសោះបានដាក់ទ្រុងជាប់ពស់មួយក្បាល​ បន្ទាប់ប្អូនស្រីក៏បានបើកទ្រុងដើម្បីចាប់វា​ តែពស់បានវាចេញ​ ប្អូនស្រី​ម្នាក់ក៏បានរត់ដេញចាប់ដោយប្រើអំពាត់មួយដើម្បីសង្កត់ក្បាល់វា​ រហូតទាល់តែចាប់បាន​ រួចប្អូនស្រីក៏យកពស់ពាក់លើក​ ហើយដើរចូលក្នុងភូមិបាត់ទៅ។ សូម​សរសើរ​ដល់ប្អូនស្រី​ ​ពិតជាមានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់​។

វីដេអូ