លោកខាន់​ ចាន់សុផល បានប្រមូលថវិការពីសប្បុរសជន ចូលរួមចែករំលែកទុក្ខ ដល់ក្រុមគ្រួសារពលទាហាន ទាំង២រូប ដែលបានស្លាប់ដោយសារបាក់ស្ពាន នូវថវិការចំនួន

ខណៈសពយោធា ពីររូបដែលមានមុខងារ ជានាយក្រុមស៊ើបការអង្គភាព វរៈសេនាតូចកាំភ្លើង យោធភូមិភាគ១ កាំភ្លើងធំ ឈរជើងនៅអូកុក ព្រំដែនខ្មែរឡាវ ដែលបានជួបឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្ពាន ក្នុងអំឡុងពេលជូនគ្នាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ អង្គភាពស្ថិតនៅខេត្ដ ស្ទឹងត្រែង បានដឹកមកដល់ស្រុកកំនើតនៅឯខេត្ដកំពត ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យហើយ កាលពីម្សិលមុិញនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ យោងតាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក លោក ខាន់ ចាន់សុផល បានបង្ហោះនាខណៈពេលមុននេះបន្ដិច ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ដោយបានរាយនាមសប្បុរសជន ដែលមានចិត្ដអាណិតអាសូរដ៏ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះខាងលើ ដែលបានចូលជាមូលនិធិខ្លះៗ ដោយបង្កើតឡើង ដោយលោក ខាន់ ចាន់សុផល ហើយក៏បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា៖

“តាមរយៈABA សប្បុរស ជន ដែលបានចូលរួមចែករំលែកបុណ្យ ដល់ក្រុមគ្រួសារ ពលទាហាន ទាំង២រូប តាមរយះខ្ញុំមានរាយនាម ដូចខាងក្រោម។ ទី១២៧ Saing Sarin ៥០ដុល្លារ។ ទី១២៨ SamNang ៥០ដុល្លារ ទី១២៩ Sea Seak Leng ២០ដុល្លារ ទី១៣០ Thaong Sopheak ២៥ដុល្លារ ទី១៣១ Pheng Borith ២០ដុល្លារ ទី១៣២ Chek Borin and Mao Sopheak ២៥ដុល្លារ ទី១៣៣ Thul Visal ៣០ដុល្លារ ទី១៣៤ Nop Sopha ៥០ដុល្លារ ទី១៣៥ Lao Lyhock ៥០ដុល្លារ

ទី១៣៦ Ieng Menggkrong ៥ដុល្លារ ទី១៣៧ Ngauv Borina ២៥ដុល្លារ ទី១៣៨ Chan Sok ២៥ដុល្លារ ទី១៣៩ Say Sarinmigy ៧០ដុល្លារ ទី១៤០ Lor Sophea ២៥ដុល្លារ ទី១៤១ Prak chanthearith and Seng Koem Eng ១៥ដុល្លារ ទី១៤២ Lor Sophoand ៥០ដុល្លារ ទី១៤៣ Sem Sophal ២៤.៤០ដុល្លារ ទី១៤៤ Long Sony Joint Ork Bora ១០០ដុល្លារ ទី១៤៥ Sam Sathya ១០ដុល្លារ ទី១៤៦ Sin Sophaldanita ២៥ដុល្លារ

ទី១៤៧ Chann Chakphop ៥ដុល្លារ ទី១៤៨ Dam sithichote ១០ដុល្លារ ទី១៤៩ Leang Ratana ១០ដុល្លារ ទី១៥០ Kampong Speu Branch ១៧ដុល្លារ ទី១៥១ Chim Sothear ១០ដុល្លារ ទី១៥២ Eng Sokunthea ១០០ដុល្លារ ទី១៥៣ Sun Lyna And Nhean Nam Lay ២០ដុល្លារ ទី១៥៤ Kong SokaGna ២៥ដុល្លារ ទី១៥៥ Seng EmSathya ៥០ដុល្លារ ទី១៥៦ Dorn SovannDavin ២០ដុល្លារ ទី១៥៧ Kan Sophal ២៥ដុល្លារ ទី១៥៨ Prak Seng Hour ៥០ដុល្លារ

ទី១៥៩ lay Khameren ២ដុល្លារ ទី១៦០ H.E Tea Sokha ២០០ដុល្លារ ទី១៦១ Pen Sovatda ១០០ដុល្លារ ទី១៦២ Kim Piseth ៥០ដុល្លារ ទី១៦៣ Heng Kang ២ដុល្លារ ទី១៦៤ Han Pearun ១០ដុល្លារ ទី១៦៥ Chea Sina ៥ដុល្លារ ទី១៦៦ Heng Rithea ៥០ដុល្លារ ទី១៦៧ Ly Sra Em ២០ដុល្លារ ទី១៦៨ GeBhardt Stephan ១០ដុល្លារ ទី១៦៩ Sok Phearum ៥ដុល្លារ ទី១៧០ Pin Huor ១០ដុល្លារ ទី១៧១ Yiv Kanca Dalin ១០ដុល្លារ ទី១៧២ Keo Vanchhon ២៥ដុល្លារ ទី១៧៣ Chhun Serey ២៥ដុល្លារ ទី១៧៤ Sao SreyNget ៥ដុល្លារ ទី១៧៥ Suon Dara ៥ដុល្លារ ទី១៧៦ Lim Seang Heng ៥០ដុល្លារ ទី១៧៧ Sear Sopheakdey ១០ដុល្លារ។

សរុបចំនួន អ្នកចូលរួមតាម ធនាគារ ABA 000281016៖ 1635$ និងសប្បុរសជន តាម Facebook និងTelegram មិនទាន់ប្រកាសតួរលេខពិតប្រាកដនៅឡើយ។ សូមអធ្យាស្រ័យផង បើមិនទាន់បានឃើញឈ្មោះ ចំពោះ អ្នកចូលតាម Wing និង Page។ ក្រុមការងារ យើងកំពុងតែបូកតួរលេខ មិនអោយជាន់ឈ្មោះស្ទួនឡើយ”។