ល្អមើលអីក៍ល្អមើលយ៉ាងនេះ សើចតាំងពីដើមដល់ចប់តែម្តង

នេះគឺជាប្រភេទរឿងកំប្លែងដែល ដែលនិយាយពីអំពីទូកមួយបានជាប់រសាត់អណ្តែតនៅលើកណ្តាលសមុទ្រដ៍ធំ ដែលធ្វើអោយពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹម និឹងប្រហែលជាមិនអាចមានជីវិតរស់នៅទៀតទេ បើមើលទៅជំុវិញខ្លួនសុទ្ធតែទឹកសមុទ្របែបនេះ។

មូលហេតុដែលពួកគេត្រូវបានជិះទូកតូចនៅកណ្តាល់សមុទ្របែបនេះគឺដោយសារតែមានត្រីឆ្លាមដ៍ធំមួយក្បាល បានហែលមកបុកទូកធំរបស់គេ ធ្វើអោយទូកធំនោះបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ ទើបពួកគេបង្ខំចិត្តជិះនៅលើទូតតូចបែបនេះទៅ។

វីដេអូ