នេះគឺជាបទដែល្បីក្នុង Tik Tok ជាងគេ ហើយច្រៀងរឹតតែគួរអោយស្រលាញ់ថែមទៀតផង

Tik Tok គឺជាកម្មទូរស័ព្ទមួយ ក៍ដូចជាបណ្តាញសង្គមមួយផងដែរ ដែលចំនុចពិសេសរបស់វាគឺធ្វើត្រាប់តាមសំលេងណាយើងចង់ធ្វើ ដែលវាពិតជាល្បីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាសុីរបស់យើង ក៍ដូចជាខាងប៉ែកអឺុរ៉ុបផងដែរ។

ហើយនារីដែលគួរអោយស្រលាញនេះបានច្រៀងបទចំរៀងដែលល្បីក្នុង Tik Tok គឺមានចំនងជើងថា Meo Meo ដែលស្តាប់ទៅពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលច្រៀងធ្វើកាយវិការមកពិតជាគួរអោយស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់។