រឿងណាចាមួយនេះញាក់សាច់ម៉ងមាន ប្រយុទ្ធគ្នាសុទ្ធជាមួយនឹងក្អែកយក្ស

រឿងណាចា អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយដែល រឿងនេះជាប្រភេទរឿងចិន​ជំនាន់បុរាណ។ តែរឿងនេះដែលគឺបានថតឡើងវិញដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគួបផ្សំទាំងបច្ចេកទេសកំុព្យ័រ ថែមសំបូរទៅដោយសត្វចម្លែក និងសត្វយក្សថែមទៀតផង។

ដោយក្នុងឈុតនេះគឺមានសត្វក្អែបយក្សមួយបានព្យាយាមដេញតាមសុីណាចា ហើយណាចាក៍បានព្យាយាមរត់គេចពីវា តែត្រូវបានបុរសម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតា បានវាយសត្វក្អែបនោះអោយរត់បាត់ទៅ។

រឿងនេះផងដែរមិនត្រឹមតែមានសត្វក្អែបយក្សនោះ តែក៍សត្វក្តាមយក្ស និងមឹកយក្សជាច្រើនថែមទៀតផង ដែលណាចាបានចូលក្នុងកន្លែងវា ហើយបានវាយកំទេច នឹងអុកឡុកកន្លែងវាយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។

For More Videos Amazing