រឿងមួយនេះញាក់សាច់តែម្តង ដែលបិសាចភ្នែកមួយពាន់ ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសត្វគីងកុង

ថ្ងៃប្លែកទៀតហើយនៃកំពូលខ្សែរភាពយន្តរបស់ចិន ដែលបង្ហាញអំពីសម័យកាលបុរាណ ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យ ព្រមទាំងមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើសិល៍ថែមទៀតផង ហើយបញ្ចូលទាំងការថតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើអោយរឿងនេះកាន់តែមើលទៅជក់ចិត្តតែម្តង។

ដោយបិសាចភ្នែកមួយពាន់បានចូលទៅវាយប្រហារទៅលើមនុស្សក្នុងទីក្រុងបុរាណមួយ ដែលអ្នកក្លាហាននៅទីនោះព្យាយាមប្រយុទ្ធជាមួយនិឹងបិសាចនោះ តែប្រឹងយ៉ាងណាក៍មិនឈ្នះបិសាចភ្នែកមួយពាន់នោះដែរ។

បន្ទាប់មកសត្វគីកុងក៍បានចេញមុខមកវាយប្រហារទៅលើបិសាចភ្នែកមួយពាន់នោះ ហើយការប្រយុទ្ធនេះធ្វើឡើងយ៉ាងស្វិតស្វាញតែម្តង។ បិសាចភ្នែកមួយពាន់ ព្យាយាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វគីងកុង ឡើងអស់ពីសមត្ថភាព ចុងក្រោយត្រូវចាញ់ក្រោមដៃសត្វគីងកុងនោះយ៉ាងអាម៉ាសតែម្តង។