វិធីសាស្ត្រមើលទឹកឃ្មុំសុទ្ធ ឬមិនសុទ្ធ (មានវីដេអូ)

អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាស្គាល់ទឹកឃ្ញុំគ្រប់ៗគ្នាហើយ ដែលទឺកឃ្ញុំវាមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមានមនុស្សភាគតិចណាស់ដែលដឹង ហើយវាអាចព្យាបាលជំងឺបានជាច្រើនមុខ ហើយថែមទាំងអាចព្យាយាសម្រស់របស់យើងអោយមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផង។​ ដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបធ្វើអោយតំរូវទឹកឃ្ញុំកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

mm

តែសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នព្រោះតែចង់ចំនេញលុយបានច្រើន គឺតែងតែរកសុីខូចដោយលក់ទឹកឃ្មុំក្លែងក្លាយទៅអោយអតិជន ឬក៍លាយទឹកដាក់ស្ករបន្ថែម ដែលធ្វើអោយអ្នកទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាព ថែមទាំងធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់មានបញ្ហាលើសដើម។ ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងគ្នាមុននឹងទិញទឹកឃ្ញុំសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ថា ទឹកឃ្ញុំនេះសុទ្ធ ឬមិនសុទ្ធ។

តែពេលនេះគឺអស់បញ្ហាទៀតហើយ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការមើលទឹកឃ្មុំសុទ្ធ ឬមិនសុទ្ធ
១ ស្រមោចរោម: ប្រសិនបើស្រមោចរោមនោះវាមិនសុទ្ធនោះទេ ព្រោះថាទឹកឃ្ញុំហ្នឹងលាយស្ករហើយ។
២ ឆាប់រលាយទឹកឬអត់​: បើវាឆាប់រលាយទឹក គឺមិនសុទ្ធនោះទេ ព្រោះទាទឹកឃ្ញុំនេះលាយទឹកហើយ។
៣​ ឆាប់កកខាប់ឬអត់: បើសិនអ្នកយកទឹកឃ្ញុំដាក់ចូលក្នុងទូរទឹកកក បើវាកកមានន័យថា មិនសុទ្ធទេ ព្រោះរបស់សុទ្ធវាមិនកកទេ។
៤ តើដុតភ្លើងឆេះឬទេ: បើយើងយកឈើគូស គូសភ្លើងអោយឆេះហើយដាក់ចូលទឹកឃ្ញុំនោះ ប្រសិនបើវាមិនឆេះ មានន័យថាវាក៍មិនសុទ្ធដែរ ព្រោះប្រសុទ្ធគឺដុតឆេះហើយ។

For More Videos Amazing